JAK TO DZIAŁA

Zwykle folia z ciekłymi kryształami jest naklejana jako folia od strony wewnętrznej lub umieszczana pomiędzy dwiema warstwami z tworzywa sztucznego lub szkła.

Warunki utwardzania wpływają na wielkość kropel i cząsteczek kryształów, co z kolei ma wpływ na ostateczne właściwości funkcjonalne „inteligentnego” szkła.

Zwykle folia z ciekłymi kryształami jest umieszczona pomiędzy dwiema warstwami z tworzywa sztucznego lub szkła, lub naklejana jako folia od strony wewnętrznej szyby.

RFolia aktywna wraz jest szkłem warstwowym z przekładką zawierającą ciekłe kryształy. W stanie „off” ciekłe kryształy układają się w sposób chaotyczny, co powoduje, że szkło staje się matowe. W stanie „on” kryształy układają się w sposób uporządkowany, a szkło staje się przezierne. Przejście z efektu szkła matowego na przezierne i odwrotnie jest niemal natychmiastowe.
Stan ON – gdy włączone zasilanie, ciekłe kryształy układają się w sposób uporządkowany, a szkło staje się przezierne
Stan OFF – gdy wyłączone, kryształy układają się w sposób chaotyczny, co powoduje, że szkło staje się matowe

FOLIE LCD DOSKONALE BLOKUJĄ PROMIENIOWANIE UV I IR DODATKOWO IZOLUJĄ TERMICZNIE I DŹWIĘKOWO

     Struktura ta jest w istocie kondensatorem. Przewody zasilające za pomocą tzw. szyn są połączone z przezroczystymi warstwami przewodzącymi pełniącymi rolę elektrod. Przy braku napięcia ciekłe kryształy są losowo ułożone w zawiesinie kropel, w wyniku czego następuje rozpraszanie światła, które przechodzi przez strukturę inteligentnego szkła. Wygląd takiego szkła jest nieprzezroczysty, „biały”, „mleczny”.

Po przyłożeniu napięcia do elektrod, powstaje pole elektryczne pomiędzy dwiema przeźroczystymi warstwami przewodzącymi, co powoduje, że ciekłe kryształy wyrównują swoje ustawienie. Dzięki temu światło, które przechodzi przez kropelki w bardzo małym stopniu ulega rozproszeniu i szyba staje się przejrzysta.

    Szyby z folią inteligentną są zwykle użytkowane w dwóch stanach: aktywnym – z pełną przejrzystością lub nieaktywnym z całkowitą nieprzejrzystością.

     Ale i w tej technice przejrzystość może być kontrolowana przez wysokość zastosowanego napięcia elektrycznego. To jest możliwe, ponieważ przy niższych napięciach, tylko niektóre z ciekłych kryształów mogą wyrównać całkowicie swoje ustawienie w polu elektrycznym, a więc tylko niewielka część światła przechodzi bez zakłóceń przez strukturę, a większość światła zostaje rozproszona. Jak napięcie wzrasta, mniejsza ilość ciekłych kryształów pozostaje bez wyrównania ustawienia, w wyniku czego jest mniej światła rozproszonego – czyli struktura jest bardziej przejrzysta.

     Możliwe jest również rozszerzenie gamy rozwiązań przez zastosowanie dodatkowych, kolorowych folii, farb dekoracyjnych oraz obróbki szkła (piaskowanie, trawienie), dzięki czemu uzyskuje się nowe efekty estetyczne, jak też wpływa na ilość światła i ciepła przenikającego przez szyb

POSIADAMY PALETĘ KOLORÓW DLA FOLI LCD.

1 %
Blokada uV
1 %
BLOKADY IR
1 dB
REDUKCJI HAŁASU
1 WAT
POBÓR TYLKO